Satın Almadan Önce metin2 pvp sunucu Things To Know

Tekst 2’bile ilk ba?ta birleabat sunucu adlar? bu ?ekildedir. Ancak muahharen tekrardan baz? sunucular birle?ti. ?imdi en son ki birle?imi zirya yazal?m.3-Ücretsiz bir ?ekilde a??rl?kld???n?z noktalarda tefsir atman?z dahilinde sizlere yard?mc? olaca??m.If you are at an office or shared network, you birey ask the network administrator to run a s

read more